Mocidade

  • Posta en marcha dun festival punk-rock en colaboración con colectivos e grupos locais. Lalín sempre foi unha vila con moitos músicos e seguidores deste estilo musical.

 

  • Recuperar a tradicional

 

  • Mellora ou aumento das instalacións para o skate e o park Ademais Fomentaranse os obradoiros e eventos de cultura urbana nestas instalación.

 

  • Construcción dun circuito de pump truck nos solares da antiga sala Sauces para potenciar o deporte como unha actividade de ocio.

 

  • Potenciar o uso do carné Xove para que a mocidade teña máis descontos, principalmente en material escolar e transportes.